• บริการ ชม.

02-946-8079 080-666-6566 081-937-9016

MENU

โลงศพราคาถูก โลงศพ ราคาพรีเมี่ยม ขายส่ง-ปลีกโลงศพ

โรงงานผลิตและจำหน่ายขายส่ง-ปลีกโลงศพ โลงศพ โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพฝรั่ง โลงศพราคาเริ่มเพียง 1,300 บาท จำหน่ายโลงศพราคาถูกจนถึงราคาพรีเมี่ยม โลงศพที่เราจำหน่ายมีหลายเกรดหลายราคา โลงศพแบบครบวงจร อาทิ โลงศพธรรมดา โลงศพสีขาว โลงศพเทพพนม โลงไม้สัก โลงทอง โลงเย็น โลงศพจำปา โลงหัวหมู ฯลฯ โลงศพของเราเป็นโลงศพคุณภาพดี

โลงศพ - ส.บูรพาหีบศพ

โลงศพธรรมดา

โลงศพธรรมดา (หีบธรรมดา) ราคาเริ่มเพียง 1,300 บาท เป็นโลงศพสีขาวมีลวดลายและไม่มีลวดลาย ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยกสูงขึ้น โลงศพธรรมดาภายนอกเป็นไม้ทาด้วยสีขาว ภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวอยู่ภายในโลงศพ

โลงศพเทพพนม

โลงศพเทพพนม (โลงเทพพนม) เป็นโลงศพตกแต่งด้วยลายเทพพนมสีทอง ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยกสูงขึ้น โลงศพเทพพนมภายนอกเป็นไม้ทาด้วยสีขาว โลงเทพพนมภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวหรือบุด้วยผ้านวมแพรอยู่ภายในโลงศพ

โลงศพไม้สัก

โลงศพไม้สัก (หีบศพไม้สักทอง) คือโลงศพที่ทำมาจากไม้สักแท้เป็นไม้ชนิดไม้สักทอง

โลงศพผ้าตาด

โลงศพผ้าตาด (หีบผ้าตาด) คือโลงศพตกแต่งด้วยผ้าตาด ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยกสูงขึ้น โลงศพผ้าตาดภายนอกโลงศพบุด้วยผ้าตาดแบบเรียบและจับจีบย่นรอบใบ (ไม่รวมฐานโลงศพ) ภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวหรือบุด้วยผ้านวมแพรอยู่ภายในโลงศพ

โลงศพสีทอง

โลงศพสีทอง (โลงทอง) คือ โลงศพทาด้วยสีทอง

โลงศพมุก

โลงศพหวาย

โลงศพหวาย คือโลงศพที่ใช้ไม้หวายนำมาสานเป็นโลงศพ

โลงศพหรู หรือ โลงศพพรีเมี่ยม

โลงศพเด็ก

โลงศพเด็ก (โลงเด็ก) คือโลงศพใส่ศพเด็กโดยเฉพาะมีขนาดเล็กกว่าโลงศพผู้ใหญ่ โลงศพเด็กเป็นโลงศพสีขาวมีลวดลายและไม่มีลวดลาย ลักษณะโลงศพเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยกสูงขึ้น โลงศพเด็กภายนอกเป็นไม้ทาด้วยสีขาว ภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวอยู่ภายในโลงศพ

โลงจำปา หรือ โลงศพจีน

โลงจำปา โลงศพจำปา หีบจำปา หีบศพจีน โลงศพจีน โลงจีน ราคาเริ่มเพียง 35,000 บาท โลงจำปาหรือหีบจำปาภายนอกทาด้วยสีแดง-สีดำ-สีเหลือง เป็นโลงศพแบบจีนทำมาจากไม้สัก ลักษณะโลงศพจำปาด้านหน้าและด้านหลังคล้ายหัวหมู จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า โลงศพหัวหมู หรือ โลงหัวหมู คนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า โลงกิมเซีย หรือ หีบกิมเซีย โลงศพจำปาภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวหรือบุด้วยผ้านวมแพรอยู่ภายในโลงศพ

โลงศพฝรั่ง

โลงเย็น หรือ โลงศพเย็น

โลงเย็น โลงศพเย็น โลงแอร์ ราคาเริ่มเพียง 55,000 บาท เป็นโลงศพติดแอร์มีเครื่องทำความเย็นตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโลงศพโดยที่ไม่ต้องฉีดยาศพ โลงศพเย็นลักษณะโลงศพเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานยกสูงขึ้น โลงเย็นหรือโลงแอร์ภายนอกเป็นเหล็ก ด้านบนฝาของโลงเย็นมีฉัตรและไม่มีฉัตร โลงเย็นภายในบุด้วยพลาสติกสีขาวหรือบุด้วยผ้านวมแพรอยู่ภายในโลงศพ