บริการต่างๆ


รถขนส่ง

รถเคลื่อนย้ายศพ จากรพ. หรือ บ้าน เคลื่อนไปวัด/สุสาน/ต่างจังหวัด

ฉีดยารักษาสภาพศพ

บริการฉีดยารักษาสภาพศพ

หีบตู้เย็นให้เช่า

บริการหีบตู้เย็นให้เช่า

ชุดแพ็ค(ถุงแพ็คศพ,ใบชา,จันหอม)

บริการชุดแพ็ค(ถุงแพ็คศพ,ใบชา,จันหอม) ศพกรณีศพติดเชื้อ

อาบน้ำ แต่งหน้า แต่งตัว ผู้เสียชีวิต

บริการอาบน้ำ แต่งหน้า แต่งตัว ผู้เสียชีวิต

อาหารว่าง เลี้ยงแขกช่วงเย็น และ อาหารเลี้ยงพร

บริการ อาหารว่าง เลี้ยงแขกช่วงเย็น และ อาหารเลี้ยงพระ

ถ่ายรูปในงานพิธี

บริการถ่ายรูปในงานพิธี